Friday, December 16, 2011

Voila!

Khu rừng đen của minhngoc :))

 ok 2 con kiến. not a big deal, rite?
brown and gold.
fresh cherry thừa phứa chả biết làm gì cho hết.

whip whip ..

3 slices baked cake with bunch of topping things ^_^

the first layer.
pretty little brown and red :x

oh u r so fit with that dish!

posing like a pro :)))

i should have erase those extract things of cherry on that dish. too lazy too sorry :(

Wednesday, September 7, 2011

Bittersweet Happiness.

MÌNH RẤT VUI VÀ HẠNH PHÚC!
[ 1 of my fav -by Hope Gangloff ]

Monday, September 5, 2011

Bake a cake?

hnay ăn cơm siêu sớm ...ngồi mãi mà vẫn chưa đến 9h
tắm này, sấy tóc này, ăn này, đi loanh quanh này ......
xong rồi có nên làm 1 cái bánh ko nhỉ?
đêm nay sẽ dài lắm ...
vì mãi vẫn chưa đến 9h
rồi bao h mới đến 10h
xong làm tnao để mà đi ngủ khi mà đầu óc đag rối bời và hoang mang thế này ??

lại lo quá rồi.
ngon quá, muốn làm 1 em mousse chocolate béo quayyyy !!!!!

Tuesday, August 23, 2011

Ấm áp.

nhạc hay.
trời se lạnh ...
bạn tốt nói chuyện vui
người sạch sẽ thơm mùi huê hồng
lẫn trong không khí có mùi bìa thoang thoảng
thiếu 1 tách trà !

Tuesday, August 16, 2011

Fascinating things


the brain is the most complex thing in the universe, and it's right behind the nose.

i don't believe in love
i hate marriage, relationships,
i don't think that people help us without purpose
and i'm telling lies offenly like a habit.

all i believe is ........... my pencil :)

now he understand why people hates me
now he understand why people hates me
now he understand why people hates me
i know, its sucks.

i can be funny, i can be sweet. but i can also be a bitch, a cruelllll bitch!

it's still chaos. i'm a mess. deal with it!